Trzy znaczące odcinki modernizowanych dróg powiatowych otrzymały wsparcie rządowe.

Największe pod względem finansowym i rzeczowym zadanie to: Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P ul. Gorzycka w Ostrowie Wielkopolskim - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5321P do przejazdu kolejowego na dł. ok. 1,8km.

* Tablica ul. Gorzycka

Umowa podpisana została 20.10.2023 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim, a Powiatem Ostrowskim

Całkowita wartość inwestycji: 7 036 359,97 zł

Kwota dofinansowania: 5 629 087,97 zł.

  • * Gorzyckka (4) kadr

Cele: podniesienie standardu technicznego dróg, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie dostępności transportowej, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Planowane efekty to modernizacja jezdni na odcinku 1832 m, budowa chodnika (1818m), budowa ścieżki pieszo-rowerowej (ok. 1700 m) oraz powstanie oznakowania pionowego i poziomego.

* Tablica Granowiec

W realizacji są dwa kolejne zadania. Pierwsze z nich to remont drogi powiatowej nr 5335P w m. Granowiec (ul. OdoZadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa podpisana dnia 20.10.2023 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Ostrowskim.

lanowska) na odc. dł. ok. 2400m

Całkowita wartość inwestycji: 1 753 600,00 zł, a kwota dofinansowania: 1 402 880,00 zł

Celem jest zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty to modernizacja jezdni na odcinku 2436 m oraz powstanie oznakowania pionowego i poziomego.

Harmonogram realizacji zadania to październik – grudzień  2023 r.

* Granowiec1

Przy wsparciu rządowym przeprowadzony jest remont drogi powiatowej nr 5305P w m. Skalmierzyce (ul. Ostrowska) na odc. dł. ok. 1200 m. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa podpisana dnia 20.10.2023 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim, a Powiatem Ostrowskim.

* Tablica Skamierzyce

Całkowita wartość inwestycji to 1 313 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1 050 400,00 zł.

Cele jest zapewnienie lepszej dostępności komunikacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty: modernizacja jezdnia na odcinku 1224 m oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

* Skalmierzyce (1)

Harmonogram realizacji zadania październik – grudzień  2023 r.

 

 

 

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 12
Tablica Skamierzyce.jpg Tablica Granowiec.jpg Tablica ul. Gorzycka.jpg Skalmierzyce (1).jpg Skalmierzyce (3).jpg Gorzyckka (4) kadr.jpg Granowiec..jpg Granowiec1.jpg Gorzyckka (4) kadr.jpg