Bezpieczne zabawy na lodowisku w Ostrowie Wielkopolskim - policja edukuje dzieci
Zima to nie tylko czas radości i zabaw na śniegu, ale również okres, w którym szczególnie ważna jest nasza czujność i dbałość o bezpieczeństwo. Na ostrowskim lodowisku odbyła się akcja profilaktyczna, która miała na celu przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa nie tylko na lodzie, ale i w codziennym życiu. Zakończenie akcji uświetniło rozstrzygnięcie konkursu, którego laureaci dali przykład, jak kreatywność może iść w parze z promowaniem ważnych zasad.
  1. Akcja profilaktyczna „Kręci mnie bezpieczeństwo na lodowisku” zorganizowana została na miejskim lodowisku w Ostrowie Wielkopolskim.
  2. Podczas akcji poruszono tematy związane z bezpieczeństwem podczas zabaw zimowych, w tym noszenie odblasków i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
  3. Policjanci przekazywali informacje o bezpieczeństwie również w kontekście podróżowania i korzystania z Internetu.
  4. Najmłodsi uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe i dowiedzieli się o konkursie plastyczno-filmowym „Śnieżny Dekalog”.
  5. Ogłoszono wyniki konkursu „BezpieczneFerie – Bezpieczna Zima”, w którym zwyciężyła Natasza Solarski.
  6. Wyróżnienia w konkursie przyznano Wojciechowi Berezickiemu, Adamowi Matuszczakowi oraz Zuzannie Guździoł.

Z wiekiem doświadczenie uczy nas, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest kluczem do uniknięcia niepotrzebnych niespodzianek, szczególnie w zimowym krajobrazie, gdzie każde zaniedbanie może mieć poważne konsekwencje. Tym razem to właśnie Ostrow Wielkopolski stał się areną ważnej lekcji, podczas której policjanci nie tylko udzielali cennych rad, ale również wprowadzali elementy zabawy i kreatywności, by przekaz był bardziej przyswajalny dla najmłodszych.

Znaczenie takich incjatyw jest nieocenione, nie tylko z powodu podnoszenia świadomości społeczeństwa, ale również przez budowanie pozytywnych relacji między mundurowymi a społecznością. Elementy odblaskowe, które zostały rozdane dzieciom, są małym krokiem w kierunku wielkiej zmiany w naszym podejściu do bezpieczeństwa.

Zwycięstwo w konkursie „BezpieczneFerie – Bezpieczna Zima” to nie tylko chwila triumfu dla Nataszy Solarski i pozostałych laureatów, ale też przesłanie, że bezpieczeństwo to temat, który można przekazać w sposób kreatywny i angażujący. Gratulacje dla zwycięzców potwierdzają, że wartościowe inicjatywy znajdują uznania, a przekaz o bezpieczeństwie dociera do coraz szerszego grona odbiorców.

Warto podkreślić, że takie działania są krokiem w kierunku lepszego jutra, w którym bezpieczeństwo stanie się priorytetem dla każdego z nas, niezależnie od wieku czy zainteresowań. Cieszy, że Ostrowiec Wielkopolski jest przykładem miasta, w którym dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców jest na pierwszym planie.


Według informacji z: Policja Ostrów Wielkopolski