Straż Miejska w akcji: 500 zł za śmiecenie w naszym mieście
W miarę zbliżania się wiosny, nasze miasto przechodzi prawdziwą metamorfozę. Nie tylko przyroda budzi się do życia, ale niestety uwydatnia się również problem zalegających śmieci, których widok przyćmiewa optymizm płynący z dłuższych dni i cieplejszej pogody. Straż Miejska wraz z odpowiednimi służbami intensyfikuje działania, by przywrócić ład i porządek. Przypominamy, że zaśmiecanie przestrzeni publicznej wiąże się z konsekwencjami finansowymi, na co warto zwrócić uwagę planując wiosenne spacery.
  1. Strażnicy miejscy monitorują stan czystości miasta, zgłaszając zaśmiecone miejsca do odpowiednich służb celem ich uprzątnięcia.
  2. Wysokość grzywny za zaśmiecanie przestrzeni publicznych wynosi co najmniej 500 złotych.
  3. Straż Miejska może nałożyć karę finansową na podstawie monitoringu miejskiego lub zgłoszeń od mieszkańców.
  4. Zimowa aura ustępuje, a zalegające śmieci stają się bardziej widoczne, co psuje estetyczny obraz miasta.
  5. Grzegorz Szyszka, komendant Straży Miejskiej, apeluje o odpowiedzialność i dbanie o czystość naszego miejsca zamieszkania.
  6. Zgodnie z kodeksem wykroczeń zaśmiecanie miejsc publicznych podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.
Z każdym rokiem, gdy natura budzi się do życia, niestety równie często ujawniane są ślady ludzkiej nieodpowiedzialności w postaci zaśmieconych terenów. W trosce o piękno naszego miasta, Straż Miejska wraz z innymi służbami zadba o to, by prace porządkowe przyniosły oczekiwany efekt. Jednak bez współpracy mieszkańców, trudno będzie osiągnąć cel, jakim jest czyste i przyjazne środowisko dla nas wszystkich. Grzegorz Szyszka, stoi na czele tych działań, podkreślając wagę wspólnego działania i odpowiedzialności. "Apelujemy" - mówi komendant - słowa te powinny stać się nawoływaniem do każdego z nas, by nie przechodzić obojętnie obok problemu zaśmiecenia, ale aktywnie przyczyniać się do utrzymania czystości. Warto pamiętać, że za nieposzanowanie przestrzeni wspólnej grozi nie tylko grzywna, ale także utrata wspólnego komfortu życia w czystym, zdrowym środowisku. Niech zbliżająca się wiosna będzie okresem odrodzenia nie tylko przyrody, ale także naszej świadomości i troski o otaczające nas miejsce.
Na podstawie: Urząd Miasta