Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w kwietniu – sprawdź daty i miejsca
W najbliższą sobotę, 20 kwietnia, mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję pozbyć się niepotrzebnych już przedmiotów wielkogabarytowych. Akcja zbiórki potrwa do końca miesiąca, co jest doskonałą okazją do wiosennych porządków.
  • Odpady należy wystawić przed godziną 7:00.
  • Zbiórka obejmie zarówno posesje jednorodzinne, jak i bloki mieszkalne.
  • W ścisłym centrum odpady należy dostarczyć do wyznaczonych punktów.
  • Przyjmuje się m.in. meble, dywany, czy drzwi, ale nie sprzęt elektroniczny czy odpady budowlane.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest organizowana w różnych rejonach naszego miasta. Dla mieszkańców domów jednorodzinnych odpady powinny znaleźć się na chodniku przed posesją, natomiast w przypadku bloków mieszkalnych - przy kontenerach na śmieci. W centrum miasta wyznaczone zostały specjalne punkty zbiórkowe, gdzie można dostarczać odpady w określonych godzinach porannych.

Przykładowo, mieszkańcy ulic takich jak Bacewicz czy Boznańskiej mogą skorzystać z usług firmy KOSZ, podczas gdy rezydenci ulicy Bardowskiego czy Batorego powinni zwrócić się do MZO. Pełna lista ulic objętych zbiórką jest dostępna na stronach internetowych odpowiednich firm zajmujących się gospodarką odpadami.

Warto pamiętać, że nie wszystkie przedmioty wielkogabarytowe są odpowiednie do odbioru. Wykluczone są z tej listy m.in. sprzęt elektroniczny, odpady remontowo-budowlane, a także inne materiały niebezpieczne takie jak baterie czy farby. Dla tego typu odpadów przewidziane są specjalne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), które mieszczą się przy ulicach Staroprzygodzkiej oraz Batorego.

Godziny otwarcia PSZOK są zróżnicowane, co pozwala na elastyczne planowanie dostarczenia odpadów. Dodatkowo, mieszkańcy mogą korzystać z aplikacji miejskiej, która umożliwia sprawdzanie terminów odbioru odpadów, co jest wygodnym rozwiązaniem w zarządzaniu domowymi odpadami.

Dbając o czystość i porządek w naszym mieście, ważne jest świadome i odpowiedzialne pozbywanie się niepotrzebnych przedmiotów, co przyczynia się do poprawy jakości życia i estetyki naszego otoczenia. Zachęcamy więc wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w planowanych akcjach zbiórek.


Urząd Miasta