Zainaugurowano prace Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego w ZSU w Ostrowie
W Zespole Szkół Usługowych odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego. Uczestnicy mieli okazję nie tylko poruszyć kluczowe kwestie edukacyjne, ale również zwiedzić nowoczesne pracownie szkolne.
  1. Inauguracja Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego.
  2. Omówienie problemów szkolnictwa zawodowego.
  3. Zwiedzanie pracowni zawodowych ZSU.
  4. Plany na kolejne spotkania i inicjatywy.

5 czerwca 2024 roku w Zespole Szkół Usługowych odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty. Gospodarzem wydarzenia był dyrektor placówki, Dariusz Kaczmarek, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wicestarosta Ostrowski Radosław Torzyński oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Igor Bykowski.

Podczas spotkania poruszono liczne problemy związane ze szkolnictwem zawodowym. Dyrektor Kaczmarek zaznaczył, jak ważne jest nauczanie w klasach integracyjnych w technikum i szkole branżowej I stopnia, zwracając uwagę na specyficzne potrzeby uczniów ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Dyskutowano również na temat braków kadrowych, organizacji egzaminów zawodowych oraz promocji kształcenia zawodowego.

W skład Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego wchodzą m.in. Renata Jocz, przewodnicząca zespołu oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Tomasz Kucharczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, oraz Lidia Popielarz-Kozłowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Pile.

Spotkanie było także okazją do zwiedzenia pracowni zawodowych ZSU. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia nowoczesnych pracowni fryzjerskiej, krawieckiej, informatycznej, fotograficznej oraz gastronomicznej. Wszyscy byli pod wrażeniem zaawansowanej infrastruktury i wyposażenia szkoły.

Wicestarosta Ostrowski, Radosław Torzyński, zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie szkół zawodowych dla lokalnej oświaty, podkreślając potrzebę kształcenia w zawodach przyszłości oraz tych deficytowych i priorytetowych dla rozwoju gospodarki. Członkowie zespołu otrzymali do przeanalizowania zagadnienia dotyczące młodocianych pracowników, które zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu planowanym na początek lipca.

Do głównych zadań zespołu należą inicjowanie i opiniowanie zmian w zakresie kształcenia zawodowego, popularyzowanie wymiany doświadczeń, wspieranie promocji szkolnictwa branżowego oraz organizacja konferencji i webinariów. Spotkania zespołu będą odbywać się w różnych szkołach, połączone z wizytami studyjnymi.


Na podstawie: Powiat