Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, to jeden z celów jaki postawili sobie policjanci drogówki. Dlatego też w trosce o nich, funkcjonariusze prowadzili wczoraj działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których obserwowali w jakim zakresie piesi, rowerzyści i kierowcy przestrzegają przepisów.

Wczoraj, ostrowscy policjanci wzięli udział w ogólnopolskich działaniach  „NURD” czyli „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale także przyglądali się, jak piesi i rowerzyści wywiązują się ze swoich obowiązków. Głównym celem tych cyklicznie prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa tej grupy użytkowników ruchu, których praktycznie nie chroni nic poza własnym rozsądkiem i odpowiedzialnym stosowaniem się do obowiązujących przepisów.

Policjanci w trakcie wczorajszych działań zwracali szczególną uwagę na miejsca, w których może dochodzić do wykroczeń popełnianych wobec pieszych lub przez pieszych i rowerzystów. Policjanci przeprowadzili ponad 150 kontroli, odnotowali łącznie 135 wykroczeń. Wśród nich znalazły się m.in. takie, które polegały na przekroczeniu prędkości przez kierujących w rejonie przejść dla pieszych, czy przechodzeniu pieszych przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Natomiast wykroczenia popełniane przez rowerzystów to przejazd przez przejście dla pieszych.

Kierowco, pieszy! Uważaj przy przejściu, uważaj na przejściu.

Oznaczone przejścia dla pieszych nie dają gwarancji bezpieczeństwa. To miejsca, gdzie przecinają się drogi kierowców i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest, by każdy z uczestników ruchu drogowego właśnie przy przejściu zachowywał szczególną ostrożność i stosował się do przepisów ruchu drogowego. Kierowcy muszą pamiętać o swoich obowiązkach względem pieszych. Pieszych natomiast także obowiązują przepisy, do których muszą stosować się w trosce o własne bezpieczeństwo. Tylko wspólne działanie tych dwóch grup da wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa.