Zebrania wyborcze do rad osiedli w Ostrowie Wielkopolskim
Rada Miejska apeluje do mieszkańców o aktywne uczestnictwo w nadchodzących zebraniach wyborczych do rad osiedli. To doskonała okazja, aby mieć realny wpływ na rozwój swojej okolicy i poprawę jakości życia.
  1. Data i godzina zebrań wyborczych.
  2. Funkcje i cele Rad Osiedli.
  3. Lista osiedli w mieście.
  4. Miejsca zebrań wyborczych dla poszczególnych osiedli.

W dniu 23 maja 2024 roku o godzinie 17:00 odbędą się zebrania wyborcze do rad osiedli. To ważne wydarzenie, które pozwala mieszkańcom na wybór swoich przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich interesy na poziomie lokalnym. Warto zaznaczyć, że udział w tych zebraniach to nie tylko obowiązek obywatelski, ale także szansa na realne wpływanie na otoczenie, w którym żyjemy.

Rada Miejska przypomina, że osiedla są jednostkami pomocniczymi, utworzonymi zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W naszym mieście funkcjonuje 11 osiedli: „Śródmieście”, „Wenecja”, „Krępa”, „Jana Pawła II”, „Pruślin”, „Kamienice Stare”, „Zacisze – Zębców”, „Odolanowskie”, „Nowe Parcele”, „Parcele Zacharzewskie” oraz „Powstańców Wielkopolskich”.

Podstawowym celem Rad Osiedli jest współdziałanie z organami miasta w realizacji zadań na terenie osiedla oraz umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim. Rady Osiedli inicjują i organizują działania kulturalne, rekreacyjne, sportowe oraz dbają o porządek i bezpieczeństwo. Informowanie mieszkańców o sprawach związanych z osiedlem to również jedno z ich ważnych zadań.

Wszystkie zebrania wyborcze odbędą się jednocześnie w różnych lokalizacjach, w zależności od osiedla. Mieszkańcy Śródmieścia spotkają się w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Partyzanckiej 15, natomiast mieszkańcy Wenecji w Szkole Podstawowej Spółdzielni Oświatowej „Edukator” przy ul. Tuwima 12. Każde z osiedli ma przypisane swoje miejsce spotkania, co pozwala na łatwy dostęp dla wszystkich zainteresowanych.

Przyjdź na zebranie wyborcze i wybierz osoby, które będą reprezentować Twoje interesy w Radzie Osiedla. To doskonała okazja, aby współtworzyć lepszą przyszłość dla swojej społeczności.


Na podstawie: UM Ostrów Wielkopolski