Rekrutacja do szkół średnich: Złóż wniosek do 14 czerwca 2024 roku
Trwa rekrutacja do szkół średnich. To ostatni moment, aby złożyć wniosek i upewnić się, że dotarł on do wybranej szkoły. Kandydaci mają czas do 14 czerwca 2024 roku, aby wypełnić wszystkie formalności.
  1. Rekrutacja kończy się 14 czerwca 2024 o godz. 15:00.
  2. Wnioski można składać w systemie naborowym.
  3. Każdy kandydat składa jeden wniosek z listą wybranych klas.
  4. Uczniowie z Ukrainy mogą brać udział w rekrutacji na takich samych zasadach jak polscy uczniowie.

Rekrutacja do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia trwa do 14 czerwca 2024 roku. Wnioski należy składać w systemie naborowym, a oryginały dokumentów dostarczyć na późniejszym etapie do wybranej szkoły. To również ostatnia szansa na upewnienie się, że wniosek dotarł do szkoły.

Pełny wykaz szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski można znaleźć na stronie internetowej powiatu w zakładce Edukacja. Warto tam zajrzeć, aby zapoznać się z ofertą i wymaganiami rekrutacyjnymi.

Do 14 czerwca 2024 roku do godziny 15:00 na stronie naboru dostępny będzie wniosek o przyjęcie do szkoły. Każdy kandydat składa tylko jeden wniosek, w którym może wskazać dowolną liczbę klas w maksymalnie trzech różnych szkołach. Kolejność na liście ma znaczenie, ponieważ system przyporządkuje ucznia według punktacji i preferencji.

O poprawnym złożeniu wniosku świadczy status „Złożony w rekrutacji podstawowej” oraz „Złożony i zweryfikowany w rekrutacji podstawowej”. Oznacza to, że wniosek został wysłany i sprawdzony w szkole pierwszego wyboru. W przypadku wątpliwości, kandydaci mogą kontaktować się bezpośrednio ze szkołą.

Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, absolwenci będą musieli ponownie zalogować się na stronie naboru i uzupełnić wniosek, wpisując oceny oraz załączając skany dokumentów. Będzie na to czas do 5 lipca 2024 roku do godziny 15:00. Wszystko odbywa się elektronicznie, a w razie potrzeby pracownicy szkół są dostępni, aby udzielić niezbędnych informacji i pomocy.

Uczniowie z Ukrainy, którzy ukończyli szkołę podstawową w Polsce, mogą przystąpić do rekrutacji na takich samych zasadach i w tych samych terminach co polscy uczniowie. Natomiast ci, którzy mają ukraińskie świadectwa, powinni zgłosić się bezpośrednio do wybranej szkoły, gdzie o ich przyjęciu zdecyduje dyrektor w miarę dostępnych miejsc.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim