Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Ostrowscy policjanci włączyli się w 16 już edycję ogólnopolskiego projektu „Dzień Przedsiębiorczości”. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim gościła dzisiaj w swoich progach młodzież III Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek. Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się z bliska ciekawej i trudnej służbie w Policji. Przy okazji tej wizyty uczniowie otrzymali pakiet informacji na temat zasad przyjmowania i rekrutacji do służby.

Dzisiaj, 20 marca w ramach „Dnia Przedsiębiorczości” komendę Policji w Ostrowie Wielkopolskim odwiedziła młodzież III LO, i szkoły Sióstr Salezjanek, która zapoznała się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy na różnych stanowiskach.  

Mundurowi opowiedzieli gościom o swoich doświadczeniach w pracy zawodowej i zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.

Goście zdobyli też wiedzę o kryteriach naboru, w tym o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach, które są niezbędne do pełnienia służby w Policji.

Ostrowscy policjanci zaprosili młodzież do zwiedzenia budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, dzięki czemu goście mieli okazję poznać specyfikę pracy w poszczególnych wydziałach.

Duże zainteresowanie wśród młodzieży wzbudzili przewodnicy psów służbowych. Mundurowi przybliżyli zebranym jak wygląda codzienna służba tego nietypowego patrolu. Policjanci opowiedzieli o trybie szkolenia, jakie musi przejść policjant i pies. Wspomnieli też o sytuacjach, w których najczęściej sprawdza się użycie psów służbowych.

„Dzień Przedsiębiorczości” to jeden ze sposobów bliższego poznania określonych zawodów, dlatego też dzisiejsze spotkanie miało na celu przybliżenie służby w policji, która jest służbą niełatwą, ale jednocześnie dającą wiele satysfakcji.

  • Umundurowany policjant rozmawia z młodzieżą szkolną o strukturze organizacyjnej Policji.
  • Nieumundurowany policjant, technik kryminalistyki opowiada młodzieży szkolnej o specyfice swojej pracy.
  • Nieumundurowany policjant, technik kryminalistyki przetaczana na białej kartce papieru palec daktyloskopowanej uczennicy.
  • Na zewnątrz komendy umundurowany policjant, przewodnik psa służbowego opowiada młodzieży szkolnej o specyfice swojej pracy. Na zdjęciu widoczny też jest pies służbowy.
  • Umundurowany policjant, zakłada uczniowi sprzęt PZ, osoba ma na sobie specjalny biały kask ochronny, kamizelkę, ochraniacze na ręce i nogi, tarczę ochronną. Jest to wyposażenie wykorzystywane przez policjantów m.in. podczas zabezpieczeń imprez masowych.
  • Zdjęcie przedstawia przed budynkiem komendy trzech umundurowanych policjantów i około 20 osób. Za nimi widoczny jest niebieski napis Policja.
  • Zdjęcie przedstawia dwóch umundurowanych policjantów i dwa psy służbowe. Za nimi na ścianie znajduje się napis Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim.