Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

16 uczniów Zespołu Szkół Usługowych z Ostrowa Wielkopolskiego, rozpoczęło swoje staże zawodowe w  angielskich restauracjach i hotelach w Bristolu. W poniedziałek 1 kwietnia 2019 r.  grupa 10 uczniów tej samej szkoły rozpoczęła swój staż w pracowniach zawodowych niemieckiego centrum kształcenia zawodowego, w miejscowości Rohr.

Pobyt uczniów w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest możliwy dzięki realizowanemu projektowi pn.: “Międzynarodowe staże zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Usługowych”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a współfinansowany jest Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość pozyskanego dofinansowania na realizację działania to 570 757,67 PLN.

zdjecie

Celem projektu jest internacjonalizacja działań edukacyjnych szkoły, w formie doskonalenia umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli w wymiarze krajowym i międzynarodowym.  


zdjecie Działania projektowe umożliwiły zrealizowanie staży zawodowych dla 32 uczniów w Bristolu w Wielkiej Brytanii, 21 uczniów oraz 12 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w Rohr w Niemczech oraz 10 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w Raahe we Finalndii. Staże zawodowe grupy 26 uczniów ZSU w Wielkiej Brytanii i Niemczech są już ostatnie w ramach projektu, który to realizowany jest we współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Odwiedzin: 74
10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 1__zdjecie_bristol.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg