Dla ostrowskich policjantów jednym z priorytetów jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego też dzielnicowa ostrowskiej komendy sierż. sztab. Natalia Raszewska na swojej dzielnicy zwróciła uwagę na niewłaściwe korzystanie z dróg rowerowych na ulicy Wrocławskiej i Armii Krajowej. Chcąc zapewnić poczucie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego jej działaniem priorytetowym jest wyeliminowanie negatywnych zachowań tam występujących.

Aby przeciwdziałać niebezpiecznym zdarzeniom i spróbować zminimalizować ryzyko ich występowania, dzielnicowa sierż.sztab. Raszewska postanowiła, że jej działaniem priorytetowym jest zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z dróg rowerowych i chodników na ulicy Armii Krajowej i Wrocławskiej. Policjantka otrzymywała sygnały od mieszkańców miasta, że znaczna część osób nie stosowała się tam do znaków drogowych i lekceważyła obowiązujące przepisy. W związku z tym stworzono szkic w/w ulic, na którym wyznaczono prawidłowy tor jazdy rowerzystów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na przejścia dla pieszych, na których nie można przejeżdżać rowerem, należy z niego zsiąść i go przeprowadzić.

Prosimy rowerzystów i pieszych o stosowanie się do znaków drogowych.

Wspólny szacunek i zrozumienie między kierującymi samochodami, jednośladami i pieszymi z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach.