Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrów Wielkopolski

Od 15 listopada 2020r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach piątej edycji „TECHNO – GRANTÓW”. Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie wśród uczniów kreatywności i innowacyjności.

Celem Funduszu „TECHNO-GRANT” jest wsparcie finansowe uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, w realizacji ich pomysłów technicznych a także uzyskanie innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz umożliwienie zaprezentowania się tychże uczniów i ich pomysłów pracodawcom.

Dofinansowanie z funduszu TECHNO-GRANT można pozyskać na prace badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, a także pomysły techniczne, prace użytkowe, itp. w zakresie: elektroniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, ochrony środowiska, energetyki odnawialnej, technologii chłodniczej i klimatyzacji, technologii pomiarowych, informatyki, ponadto realizacje zagadnień z zakresu recyklingu, nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego, zagadnień z zakresu techniki rolniczej, szeroko pojętych zagadnień techniki, wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej, zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji, organizacji i zarządzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie, zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej, budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, telekomunikacji, geodezji i kartografii, transportu, technologii chemicznej, technologii drewna, architektury, ogrodnictwa.

W tegorocznej, piątej edycji uczniowie szkół technicznych będą mogli składać wnioski w swoich szkołach do 10 grudnia bieżącego roku. Komisje szkolne będą rekomendowały dyrektorom maksymalnie po 3 wnioski w każdej z 3 kategorii określonych w regulaminie. Dyrektorzy szkół zaakceptowane przez siebie wnioski będą składać do 23 grudnia w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim (Biuro Podawcze) w zamkniętych kopertach z oznaczeniem szkoły i dopiskiem TECHNO-GRANTY. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmie panel ekspertów w styczniu 2021r. Informacja o nagrodzonych pracach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu Ostrowskiego do końca kwietnia 2021 roku.

Na dofinansowanie z funduszu TECHNO-GRANTY rok rocznie Powiat Ostrowski zabezpiecza kwotę 30.000 zł, natomiast na nagrody dla zwycięzców 20.000 zł.

Pełna treść regulaminu wraz z wzorem wniosku znajduje się na stronie Powiatu Ostrowskiego w zakładce ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, nr tel. 62 737 84 72 oraz 62 737 84 87.

Odwiedzin: 23
TECHNO-GRANTY 4. EDYCJA