Właściwe współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców jest podstawą skutecznego prowadzenia każdej akcji ratowniczej. Doskonale o tym wiedzą przedstawiciele wszystkich służb. W celu doskonalenia procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, co jakiś czas odbywają się ćwiczenia i szkolenia, w których udział biorą także policjanci. Jedno z takich działań odbyło się dzisiaj na terenie ostrowskiego szpitala.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń na terenie szpitala miało dojść do podłożenia ładunku wybuchowego.

W ćwiczeniach brały udział takie służby jak Policja, Straż Pożarna, Służby Medyczne oraz Zespół Zarządzania Kryzysowego. Każda z tych służb, w związku z wystąpieniem tego typu zagrożenia, ma określone zadania. Jednakże aby wszystkie działania były jednolite i sprawnie zarządzane, ćwiczono m.in. współdziałanie poszczególnych służb w zakresie informowania o rozwoju sytuacji, czy ewakuację osób przebywających w miejscu zagrożonym.

W takich przypadkach do głównych zadań Policji należy przede wszystkim zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, organizacja ruchu na drogach dojazdowych do miejsca prowadzonych działań, rozpoznanie znalezionego przedmiotu przez Grupę Rozpoznania Minersko- Pirotechnicznego, a także zabezpieczanie dowodów przestępstwa.